Seimo Kaimo reikalų komitete aptarti klausimai kooperacijai skatinti

Balandžio 12 d. vyko Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo svarstyti klausimai „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių“ bei dėl įstatymų kooperacijai skatinti įgyvendinimo.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas apžvelgė Vyriausybės programą ir atkreipė dėmesį, kad parengtoje programoje didelis dėmesys skiriamas kooperacijos skatinimui, jos vystymuisi, siekiama didinti išgrynintų kooperatyvų steigimąsi.

Dalyvauti posėdyje buvo pakviestas Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus, kuris pristatė Lietuvos kredito unijų sektorių, kurio veikla vadovaujasi kooperacijos principais. Pristatydamas Lietuvoje veikiančias kredito unijas bei teikiamas jų paslaugas, R. Stonkus pristatė ir Lietuvos kooperatyvų konfederacijos veiklą, strateginius tikslus.

„Smulkiųjų ir vidutinių ūkių gerovei kooperacijos reikšmė yra labai didelė, nes stiprėja susikooperavusių ūkininkų konkurencijos galios, įgyjama didesnė derybinė jėga tiek su tiekėjais, tiek su supirkėjais. Turime puikių kooperacijos pavyzdžių, kai kredito unijos finansuoja smulkiuosius ūkininkus. Todėl Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tikslas - ir toliau palaikyti kooperacijos judėjimą bei imtis visų įmanomų priemonių, kad jis plėtotųsi ir apimtų kuo įvairesnes sritis“,- posėdžio metu kalbėjo ALKU valdybos pirmininkas R. Stonkus. 

Taip pat posėdžio metu nutarta suorganizuoti apskrito stalo diskusiją su Lietuvos kooperatyvų konfederacijos nariais. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas akcentavo, kad būtinas susitikimas su kooperatyvų organizacijomis, kad svarbu kalbėtis apie parengtą Vyriausybės programą, teikti siūlymus, kaip ją galima tobulinti.