LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos drąsiai žengia reformos link

Lietuvos bankas kartu su nepriklausomais auditoriais atliko išsamų visų Lietuvoje veikiančių kredito unijų turto kokybės vertinimą. LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos ruošiasi reformai kaupdamos kapitalą ir didindamos turimą tvaraus kapitalo dydį. Atlikto turto kokybės vertinimo rezultatai rodo, kad dviejų trečdalių kredito unijų turimas kapitalas pakankamas finansiniam veiklos stabilumui užtikrinti.

„Turto vertinimo rezultatai rodo, kad kredito unijų sektoriaus veikla yra stabili, o LKU kredito unijų grupės narės nuo šių metų pradžios iš netvarių papildomų pajų į tvarius jau pritraukė 7, 4 mln. eurų. Nuo kitų metų sausio 1 d. pradeda veikti nauja sistema, kuria siekiama, kad centrinės kredito unijos narės būtų solidariai finansiškai atsakingos viena už kitą. Sektoriaus reforma paskatins tvarią kredito unijų plėtrą, dar labiau sustiprins kredito unijų veiklą, kuri taps konkurencinga veikiantiems komerciniams bankams“, – įsitikinęs Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Priimdamos naujus iššūkius ir siekdamos užtikrinti stabilią sektoriaus veiklą, kovo 30 d. įvykusiame Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) visuotiniame narių susirinkime, LKU kredito unijų grupės narės patvirtino visas praėjusių metų ataskaitas, biudžeto projektą bei išsirinko naujus sistemos lyderius, padėsiančius vesti naujos centrinės kredito unijos link.

Šiuo metu veikiančios LCKU vienas iš prioritetinių tolimesnės veiklos sričių – investicijos į veiklos modelio keitimą, didesnį atvirumą ir žinomumą visuomenėje. Taip pat siekiama skirti daugiau dėmesio pritraukiant jaunimą bei siūlant jiems konkurencingas kitoms finansų įstaigoms paslaugas. Ir toliau bus sistemingai plėtojama kredito unijų sektoriaus veikla Lietuvos regionuose finansuojant smulkųjį ir vidutinį verslą.

Numatoma, kad iki šių metų pabaigos visos įstatymų reikalavimus atitinkančios ir kooperatiniais pagrindais veikti apsisprendusios kredito unijos taps centrinių kredito unijų narėmis, t. y. bus atsakingos viena už kitą. Centrinių kredito unijų narės bus suinteresuotos veiksminga savireguliacija, skirta apsaugoti šias įstaigas nuo bankrotų ir išvengti mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo kredito unijoms susiduriant su problemomis.

LCKU teikia finansines, priežiūros, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas LKU kredito unijų grupės narėms. Tik LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos siūlo klientams LCKU plėtojamas e. bankininkystės, mokėjimo kortelių „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimų už komunalines paslaugas, pinigų pavedimų Lietuvoje ir užsienyje bei kitas finansines paslaugas.