ALKU

Esame pirmoji kredito unijų asociacija įsteigta 1997 metais lapkričio 13 dieną

ALKU

Vienijame 38 kredito unijas veikiančias Lietuvoje

ALKU

Atstovaujame kredito unijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

Naujienos

Praūžė LKU sąskrydis, 2022!

Balandžio mėn. 8 d. įvyko ALKU eilinis visuotinis narių susirinkimas

ALKU drauge su LCKU atstovaudama visas LKU grupės nares, 2022 m. kovo 31 d. – balandžio 2 d. dalyvavo tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2022“

Kėdainių krašto kredito unija užaugo: naujos patalpos, daugiau darbuotojų

Asociacijos Lietuvos kredito unijos narės

Druskininkų kredito unija
Alytaus kredito unija
Kredito unija „DELTA“
Kėdainių krašto kredito unija
Kredito unija „Ebitum“
Kredito unija „Prienų taupa“
Centro kredito unija
Jonavos kredito unija
Kauno regiono kredito unija
Vytauto Didžiojo kredito unija
Kredito unija „Gargždų taupa“
Šilutės kredito unija
Klaipėdos kredito unija
Palangos kredito unija
Kredito unija „Sūduvos parama“
Panevėžio kredito unija
Grinkiškio kredito unija
Pakruojo kredito unija
Kelmės kredito unija
Tauragės kredito unija
Pagėgių kredito unija
Jurbarko kredito unija
Kredito unija „Germanto lobis“
Plungės kredito unija
Mažeikių kredito unija
Anykščių kredito unija
Ukmergės ūkininkų kredito unija
Kredito unija "Fortūna"
Šeimos kredito unija
Trakų kredito unija
Vilniaus kredito unija
Kredito unija „Neris“
Kredito unija „Magnus“
"Pilies" kredito unija
Kredito unija "Mėmelio taupomoji kasa"
Pasvalio kredito unija
Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija
Kredito unija "Taupa"

Partneriai

Invega
LR ŽŪR
LR ŽŪM
LŪS
ŽŪPGF
LCKU
LPGA
KPPAR
EKT
MA
AFC
ADG
Vokietijos kooperatyvai
Desjardins
PPPAR
ExpoAcademia
EBIT