LKU kredito unijų grupė ir toliau efektyviai dirbs bei teiks finansines paslaugas

Lietuvos banko valdyba pripažino Pajūrio kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją. Lietuvos banko sprendimas neturės įtakos LKU kredito unijų grupei priklausančioms kredito unijoms, kurios dirbs įprastine tvarka teikdamos kokybiškas finansines paslaugas ir vykdydamos sutartinius įsipareigojimus savo nariams bei klientams. Lietuvos bankas kreipsis į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Pajūrio kredito unijai. Atlikto nepriklausomo kredito unijos turto kokybės vertinimo rezultatai patvirtino, kad Pajūrio kredito unijai nepakanka kapitalo veikti saugiai, stabiliai ir patikimai, skelbia Lietuvos bankas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Pajūrio kredito unijos finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas, kitą surinktą medžiagą, nustatė, kad jos turtas yra mažesnis už įsipareigojimus. Dėl patirtų nuostolių kredito unijos kapitalas yra neigiamas, todėl ji pažeidžia licencijai išduoti taikomus reikalavimus, t. y. nėra pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas, nes nevykdo kapitalo pakankamumo, didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų.

 „Apibendrinus Lietuvos banko pateiktus galutinius nepriklausomo kredito unijų turto kokybės vertinimo rezultatus, paaiškėjo, kad viena mažiausių Pajūrio kredito unijų negali tęsti vykdomos veiklos ir teikti finansinių paslaugų nariams bei klientams. Informuojame, kad LKU kredito unijų grupės nariams ir klientams nėra jokio pagrindo nerimauti. Daugiau kaip dvidešimtmetį LKU kredito unijų grupėje veikiančios unijos, besiruošdamos 2018 m. startuosiančiai kredito unijų reformai, šiuo metu didžiausią dėmesį skiria tvaraus kapitalo stiprinimui ir kokybiškų finansinių paslaugų teikimui“, – teigia Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininko pavaduotojas Ramūnas Stonkus.

LCKU valdyba, įvertinusi ir išanalizavusi esamą unijos situaciją, priėmė sprendimą neskirti Pajūrio kredito unijai finansinės paramos iš Stabilizacijos fondo.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 73 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 61 priklauso Lietuvos centrinei kredito unijai. LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą. LCKU priklausančios kredito unijos aptarnauja per 142 tūkst. narių.

Pajūrio kredito unijos pajininkai papildomos informacijos gali kreiptis į administracijos vadovą tel. (8 46) 25 67 77 ar el. p. juku@lku.lt. Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657. Informaciją apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt).