Z. Anušauskas: „Visuomenę ugdo kiekvienas iš mūsų“

Zenonas Anušauskas, Alytaus kredito unijos vadovas, pastarajai vadovauja jau dešimtmetį. Lygiai prieš tiek pat metų jis vykdė ir tarptautinį socialinį projektą, padedantį skurdžiai gyvenančioms kaimo šeimoms ir skatinantį padėti vieni kitiems. Kadaise Z. Anušauskas buvo vienas pirmųjų ūkininkų krašte, susipažinęs su tarptautinio  projekto „Heifer Project International“ idėja, sumanė pabandyti ją įgyvendinti ir Lietuvoje.

„Pastarasis projektas paremtas gyvulio aprūpinimu vargstančiai šeimai. Kiekvienoje valstybėje vargstančios šeimos aprūpinamos skirtingais gyvuliais, priklausomai nuo šalies klimato, gyvūnų populiacijos ir kitokių veiksnių. Šiuo atveju Lietuvoje šeimos buvo aprūpinamos karvėmis.  Karvė – tai maisto bei užimtumo garantas ir pragyvenimo šaltinis.“, –  pasakojo Alytaus kredito unijos vadovas.

 Ją gavusio žmogaus užduotis – per trejus metus užauginti dar vieną galviją ir padovanoti jį kitai vargstančiai šeimai. Tokia grandinė užtikrina pagalbą vieni kitiems ir ugdo visuomenę pagalvoti ne tik apie save, bet ir apie aplinkinius.

„Grubiai palyginus, tai tarsi paskola ne pinigais, o gyvūno pavidalu. Prieauglis grąžinamas – perduodamas kitam – o karvė pasiliekama it kompensacija šeimai, kuri visą laką ją prižiūrėjo“, – apie paraleles tarp įprastos paskolos ir įsipareigojimų dovanoti gyvulį kalbėjo Z. Anušauskas.

Šį kilnų projektą vyras įgyvendino ir stebėjo per dešimtį metų – greičiausiai jis tebesitęsia ir dabar. „Šiuo metu man įdomiausia veikla – tai darbas kredito unijoje ir internetinės televizijos administravimas. Visoms norimoms įgyvendinti idėjoms aprėpti, deja, nebeužtenka laiko“, – sakė veiklus vyras. Stebint, kaip vyksta projektas, Alytaus kredito unijos vadovas teko matyti net keturias karvių kartas, sėkmingai pasiekiančias tas šeimas, kurioms labiausiai reikėjo paramos.

Pasak Z. Anušausko, projekto pasisekimas tiesiogiai susijęs su pieno produktų paklausa. Pasitaikydavo, kad tada, kai pieno kainos krisdavo, reta kuri šeima sutikdavo priimti dovanojamą gyvulį, nes pastarasis reikalauja priežiūros. 

Socialinį projektą Zenonui ilgainiui teko apleisti dėl pradėto darbo Alytaus kredito unijoje, kuriai rugpjūčio 3 d. suėjo 10 metų nuo pirmųjų dviejų paskolų išdavimo. Z. Anušauskas – vienas iš unijos įkūrėjų, iš pradžių neturėjęs minties tapti pastarosios vadovu. „Susidėliojus aplinkybėms, teko išmokti ir vadovauti, – kalbėjo vyras. – Tačiau darbas kredito unijoje man priimtinas, nes unija – tai kooperatyvas, susijęs ir su pagalba žmonėms“.

Vienas pirmųjų Z. Anušausko įgyvendinamų projektų buvo internetinė televizija – www.internetinetv.lt – vykdytas su Eičiūnių kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centru. „Tai buvo televizijai kurta alternatyva, bet šiai veiklai, kaip ir bet kokiai kitai, reikia priežiūros, tad ją atgaivinsiu nebent išėjęs į pensiją“, – šypsojosi Alytaus kredito unijos vadovas.