Rizikos valdymo fondai

Ankstesniuose naujienlaiškiuose komunikavome apie naują vyriausybės projektą
„Rizikos valdymo fondai“.
Projektą organizuoja Žemės ūkio ministerija. Projekto esmė - fondus turėtų kurti
patys žemdirbiai. Fondai galėtų būti tiek mišraus ūkio, tiek sektorinis. Šiam
projektui reikalingi fondo administratoriai.
Kredito unijos galėtų būti Rizikų valdymo fondų administratoriais. Asociacija šiuo
metu Žemės ūkio ministerijoje, LR Seimo Kaimo reikalų komitete ir žemės ūkio
veiklos atstovų organizacijose inicijuoja dėl galimybės kredito unijoms tapti fondų
administratoriais.
Lapkričio 27 d. vykusiame Kaimo reikalų komitete projektas grąžintas rengėjams
patikslinti. Prieš tikslinant numatoma į darbo grupes kviesti ir socialinius
partnerius. Šiuo atveju kredito unijos dalyvaus ne tik kaip galimi fondų
administratoriai, bet ir kaip socialiniai partneriai - finansinių paslaugų teikimo
ekspertai.