Paruošti ir pagaminti bendrinės informacijos lankstinukai

ALKU bendradarbiaudama su LCKU išleido pirmąjį lankstinuką ir skrajutę, kuriuose pateikta bendrinė informacija apie kredito unijas, jų teikiamas paslaugas. Lankstinuke aprašytos taupymo, skolinimo ir kasdieninės finansinės paslaugos, pateikta informacija kas yra kredito unija ir kaip tapti jos nariu. Kitoje pusėje įdėtas Lietuvos žemėlapis su visomis LKU kredito unijų grupės narėmis (49).

Skrajutė pagaminta A5 dvipusio formato. Vienoje pusėje aprašytos kredito unijų vertybės bei Lietuvos žemėlapis su 49 unijomis, kitoje pusėje LKU kredito unijų grupės narių kontaktai.

Naujieji leidiniai padalinti Tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2019“. Norintys užsisakyti, rašykite el. paštu alku@lku.lt

Lankstinukas:

http://api.pdfix.net/convert/0/p77twl/index.html

Skrajutė:

http://api.pdfix.net/convert/0/x3v1d3/index.html