Kviečiame susipažinti su Baltosios knygos siūlomu priemonių planu

Lietuvos kaimo ir žemės ūkio
plėtros Baltoji knyga yra
strateginis nacionalinis
dokumentas, kuris yra
rengiamas Lietuvai derantis dėl
BŽŪP po 2020 metų. Ji yra skirta
apibrėžti būsimo programavimo
periodo Lietuvai svarbius
spręstinus uždavinius,
atsižvelgiant į ankstesnius šalies
žemės ūkio politikos pasiekimus,
svarbiausius žemdirbiams ir
kaimo bendruomenėms
kylančius iššūkius kaimo raidos kontekste iki 2030 metų ir taps gairėmis rengiant
ES reglamentų reikalavimus įgyvendinančius dokumentus Lietuvai. Baltoji knyga
Asociacija Lietuvos kredito
unijos
Savanorių pr. 363-212, LT-49425 Kaunas
Tel.: +37065282220
www.alku.lt
Unsubscribe
turėtų nubrėžti ilgalaikės nacionalinės politikos strategines kryptis, kurios palaikytų
gyvybingas kaimo bendruomenes, palaikytų ir sustiprintų žemės ūkio gebėjimą,
diegiant inovacijas, išlikti konkurencingam globalios rinkos ir klimato iššūkių
akivaizdoje bei garantuotų Lietuvos visuomenės aprūpinimą maistu.


Baltosios knygos siūlomas priemonių planas.