Kredito unijų sektorius dirba pelningai ir didina tvarų pajinį kapitalą

Šalies kredito unijų sektoriaus veikla ir toliau yra pelninga. Jis per 2019 m. pirmuosius tris ketvirčius uždirbo 3,3 mln. Eur pelno (toks pat rezultatas buvo tokiu pačiu laikotarpiu pernai, 2018 m., pašalinus kredito unijos „Mano unija“, tapusios specializuotu banku, poveikį 2,8 mln. Eur pelno). Šiemet, didėjant kredito unijų narių skaičiui ir į aukštumas kylant paskolų, suteiktų kredito unijų nariams, portfeliui, sparčiai auga ir pajinis unijų kapitalas.

„Toliau augo tvarių pajų, kuriais gali būti dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, dalis. Pajinio kapitalo padidėjimui didelės įtakos turėjo kai kurių kredito unijų, persitvarkančių į specializuotus bankus, pajinio kapitalo augimas ir augantys papildomi pajiniai įnašai, susiję su kredito unijų nariams teikiamomis paslaugomis. Bet matome ir tai, kad kai kurių kredito unijų paskolų portfeliuose išaugo vadinamųjų blogų paskolų dalis, todėl ateityje tokios kredito unijos gali patirti su paskolų vertės sumažėjimu susijusių išlaidų, neigiamai paveiksiančių jų kapitalą“, – sako Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.

2019 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų pajinis kapitalas išaugo 1,4 mln. Eur (3 %) ir 2019 m. spalio 1 d. sudarė 48 mln. Eur. Kredito unijų tvarūs pajai išaugo 4,6 proc. (iki 44,9 mln. Eur), jie sudarė 93,4 proc. pajinio kapitalo.

2019 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų turtas padidėjo 4,8 proc. ir sudarė 744,5 mln. Eur, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus – 2,6 %). Tai nulėmė neterminuotųjų indėlių augimas daugiausia žemdirbius vienijančiose kredito unijose, jų nariams pradėjus gauti lėšų už parduotą žemės ūkio produkciją, ir terminuotųjų indėlių augimas.

Per tris 2019 m. ketvirčius pelningai dirbusios 49 unijos uždirbo 4,3 mln. Eur pelną, o 14 kredito unijų patyrė 1 mln. Eur nuostolį. Šiemet augęs skolinimas turėjo teigiamą įtaką veiklos rezultatui – kredito unijos uždirbo 17 proc. daugiau grynųjų palūkanų pajamų ir 17 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

2019 m. spalio 1 d. kredito unijų duomenimis, visos kredito unijos vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus.

2019 m. trečiojo ketvirčio Kredito unijų rinkos apžvalgą.

Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiama informacija apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.Šaltinis: 
https://www.lb.lt/lt/naujienos/kredito-uniju-sektorius-dirba-pelningai-ir-didina-tvaru-pajini-kapitala