Kredito unijų reforma - tebevykstantis procesas, kurio metu unijos gerina veiklos rezultatus

Pirmasis kredito unijų sektoriaus pertvarkos etapas – turto kokybės vertinimas – jau baigtas. Lietuvos banko ir nepriklausomų išorės vertintojų atlikto turto kokybės vertinimo rezultatai parodė, kad kredito unijos yra patikimos, o dauguma jų jau turi sukaupusios reikiamą kapitalą. Tačiau pasirengimo reformai procesas dar nebaigtas, kai kurios kredito unijos ir toliau aktyviai stiprina kapitalą ir gerina veiklos rezultatus.

Atliktas turto kokybės vertinimas kredito unijoms padėjo sustiprinti rizikos valdymą, daugiau dėmesio skiriant suteiktų paskolų bylų formavimui, skolininkų finansinės būklės peržiūrai, taip pat paskatino unijas atnaujinti įkeisto turto vertinimą, gauti papildomo užstato, o visa tai lėmė geresnę bendrą turto kokybę“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Siekdamos gerinti kapitalo pakankamumo rodiklius, LKU kredito unijų grupės narės veikia stabiliai ir nuo šių metų pradžios iš netvarių papildomų pajų į tvarius jau pritraukė 7,4 mln. eurų. Kitų metų pradžioje startuosianti nauja sistema kredito unijoms sudarys dar palankesnes sąlygas koncentruotis į pagrindinę veiklą – narių kreditavimą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekviena kredito unija taps centrinės kredito unijos nare, tokiu būdu užtikrinant viso kredito unijų sektoriaus integraciją. Centrinės kredito unijos turės aiškias ir veiksmingas teises bei pareigas prižiūrėti savo narių veiklą. Sektoriaus reforma siekiama, kad centrinės kredito unijos ir jų narės kredito unijos būtų finansiškai atsakingos viena už kitą ir būtų suinteresuotos veiksminga savireguliacija, skirta šioms finansų įstaigoms apsaugoti nuo bankrotų.

Lietuvoje šiuo metu veikia 72 kredito unijos, iš kurių 59 priklauso Lietuvos centrinei kredito unijai. Iki 2017 metų pabaigos kredito unijų sektoriuje – pereinamasis laikotarpis, kurio metu kredito unijos turi pasirengti visų kredito unijų sektoriaus reformą įgyvendinančių įstatymų nuostatų įsigaliojimui nuo 2018 m. sausio 1 d.