Kredito unijos: įstatymo pataisos – griežtos, tačiau subalansuotos sektoriaus stiprinimui

Šiandien LR Seimas patvirtino Kredito unijų įstatymo ir susijusių teisės aktų pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį kredito unijų veiklos patikimumą bei saugumą. Nors įstatymu sugriežtinta nemažai reikalavimų unijoms, 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių unijų vienijanti asociacija prognozuoja, jog priimti teisės aktai sustiprins kooperatinės bankininkystės sektorių bei skatins daugiau gyventojų ir įmonių įsitraukti į unijų veiklą.

„Remiantis priimtais dokumentais, bus ženkliai padidintas reikalavimas minimaliam kredito unijos kapitalui ir narių skaičiui, o stambios unijos privalės samdyti profesionalius rizikos valdymo specialistus. Nors unijų veikla bus reglamentuojama griežčiau, tačiau dalis naujų nuostatų skatins kredito unijų plėtrą – išplečiamas potencialių klientų sąrašas, numatyti nauji kapitalo stiprinimo būdai, sudaromos galimybės unijoms jungtis. Tai padės unijoms uždirbti daugiau pajamų, sustiprinti kapitalą bei sumažinti veiklos rizikas“, – sakė 63 unijas vienijančios asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Paslaugos – ne tik nariams, bet ir visiems gyventojams

Įsigaliojus teisės aktų pataisoms, kredito unijos galės teikti mokėjimo paslaugas ne tik savo nariams, bet ir kitiems gyventojams bei įmonėms. Be to, išplečiamas juridinių subjektų, kurie galės būti unijų asocijuotais nariais, sąrašas. Remiantis naujomis pataisomis, galės veikti ne tik pagal teritorinį, bet ir pagal profesinių interesų kriterijų įsteigtos unijos.

„Bankams mažinant skyrių skaičių, kai kuriuose mažesniuose Lietuvos miestuose kredito unijos liko vienintelės bankines paslaugas teikiančios įstaigos. Todėl galimybė teikti paslaugas ne tik unijų nariams padidins finansinių paslaugų prieinamumą šalies regionų gyventojams“, – teigė R. Stonkus.

Didės reikalavimai kapitalui ir narių skaičiui

Įstatyme numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2018 metų, per kurį visos kredito unijos turės pasiekti minimalų 500 tūkst. litų kapitalą. Iki šiol galiojo 15 tūkst. litų minimalaus kapitalo reikalavimas. Naujai steigiamos kredito unijos privalės turėti ne mažiau kaip 150 narių (šiuo metu minimalus narių skaičius yra 50). 50 mln. litų ir didesnį turtą sukaupusioje kredito unijoje turės dirbti rizikos vertinimo specialistas.

„Nors prisitaikyti prie šių reikalavimų nebus paprasta, tačiau labai svarbu, kad įstatymas yra tinkamai subalansuotas: kartu su griežtesniu reguliavimu priimta nemažai nuostatų, kurios atveria kelią kredito unijų plėtrai, pajamų didinimui ir kapitalo stiprinimui“, – sakė ALKU valdybos pirmininkas R. Stonkus.

Naujieji Kredito unijų įstatymo pakeitimai įsigalios iškart po jų oficialaus paskelbimo.