Asociacija Lietuvos kredito unijos drauge su kitais kooperatyvais susijungė į konfederaciją

Ne vienus metus brandinta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos idėja tapo kūnu – keturios didžiausius Lietuvos kooperatyvus atstovaujančios asociacijos šiandien pasirašė Konfederacijos įsteigimo sutartį.

 

Simboliška – konfederacijos steigimo sutartis buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos Seime. Keturi steigėjai  – asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (LKS), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ savo vadovų parašais sutvirtino naują etapą Lietuvos kooperacijos istorijoje. Pagrindinis konfederacijos tikslas – plėsti kooperatyvų bendradarbiavimo galimybes, tinkamai atstovauti jų interesams ir teisėms visuomenės institucijose.

„Pasaulyje daugiau nei 1 mlrd. žmonių priklauso kooperatyvams, juose sukurta per 100 mln. darbo vietų,- kalbėjo ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.- Šiuo metu iš ALKU vienijamų 63 kredito unijų, daugiau nei 40 unijų dirba mažesniuose miestuose ir regionuose. Jei ne unijos, šių vietovių gyventojai liktų be prieinamų finansinių paslaugų arba turėtų mažiau galimybių vystyti savo verslą. Tai plečia regionų ekonomiką ir kelia pragyvenimo lygį“,- kooperatyvų naudą vardijo R.Stonkus.

Konfederacija bus puikus įrankis ir priemonė bendradarbiauti ir augti šalies kooperatyvams, jų nariams bei institucijų atstovams. „Vieniems pagrindinis tikslas – būti išgirstiems, kitiems – išgirsti poreikius, rinkos pokyčius ar sutinkamus iššūkius, – sakė ALKU vadovas.

Asociacija vienija 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų ir 140 tūkst. kredito unijų narių. ALKU telkia narius, atstovauja jų teisėms ir vysto kooperatinės bankininkystės galimybes. Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Kredito  unijas valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.