Įvyko ALKU eilinis visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 28 d. įvyko Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Šiemet susirinkime dalyvavo 32 kredito unijų vadovai ir jų atstovai, 5 ALKU narės išreiškė savo nuomonę raštu atsiuntusios išankstinio balsavimo biuletenius.

Šiemet asociacija švenčia 20-ies metų jubiliejų. Sveikindamas ALKU narius su gražia švente ir linkėdamas vieningo bei gražaus bendradarbiavimo, susirinkimą pradėjo ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Susirinkimo pirmininku išrinktas Ramūnas Stonkus pradžioje siūlė išsirinkti susirinkimo sekretorę ir balsų skaičiavimo komisiją. Vėliau R. Stonkus pristatė susirinkimo darbotvarkę, kuri visų narių bendru sutarimu buvo patvirtinta.

Susirinkimo metu pristatyta ir patvirtinta ALKU metinė valdybos veiklos ataskaita. Buvusi ALKU revizijos komisijos pirmininkė Gitana Jasėnienė perskaitė Revizijos komisijos patikrinimo ataskaitą už 2016 m. 

ALKU vyr. buhalterė Armina Leikauskienė išsamiai ir detaliai pristatė finansinę ataskaitą, kuri buvo patvirtinta.

Taip pat susirinkimo metu R. Stonkus detaliai aptarė ALKU veiklos planą, A. Leikauskienė pristatė pajamų ir išlaidų sąmatą. Susirinkusieji patvirtino veiklos planą bei pritarė pristatytai pajamų ir išlaidų sąmatai.

Susirinkimo metu buvo renkama revizijos komisija. Buvo pasiūlyti trys kandidatai: Rima Danilevičienė (Sedos kredito unija), Reda Damanskienė (kredito unija „Sūduvos parama“), Algirdas Žukauskas (Naftininkų kredito unija). Už šį pasiūlytą sąrašą balsavo 35 nariai (iš jų 5 išankstinio balsavimo), o Revizijos komisijos pirmininke išrinkta Reda Damanskienė (23 balsai).

Taip pat buvo renkamas ALKU valdybos narys. Buvo pasiūlyti šie kandidatai: Stanislav Ignatovič (Grigiškių kredito unija), Arvidas Apulskis (Klaipėdos kredito unija), Mindaugas Vijūnas (Lietuvos centrinė kredito unija). Mindaugas Vijūnas savo kandidatūrą atsiėmė. Balsavimo rezultatai pasiskirstė taip: už Stanislav Ignatovič - 32 balsai (iš jų 5 išankstinio balsavimo), už Arvidą Apulskį - 2 balsai. ALKU valdybos nariu išrinktas Stanislav Ignatovič.