Trečdalis kredito unijų jau sukaupė reikalingo tvaraus kapitalo

Pagal būsimos kredito unijų reformos reikalavimus kredito unijos nuo 2018 m. turi kaupti tvarų kapitalą. Trečdalis kredito unijų jau prisitaikė prie naujų reikalavimų ir sukaupė reikalingo tvaraus kapitalo. Lietuvos bankas organizuotuose susitikimuose Telšiuose, Kaune ir Vilniuje kredito unijų sektoriaus dalyvius ne tik supažindino su kapitalo poreikio struktūra, kapitalo pakankamumo reikalavimais pereinamuoju laikotarpiu nuo 2018 metų, bet ir pristatė esminius sektoriaus reguliavimo principus.

„Siekdamos gerinti kapitalo pakankamumo rodiklius, kredito unijos veikia stabiliai ir nuo šių metų pradžios jau pritraukė 1.2 mln. eurų tvarių papildomų pajų. Nuo kitų metų įgyvendinama reforma tik dar labiau paskatins tvarią kredito unijų plėtrą, didins smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą, o kredito unijos taps alternatyva komerciniams bankams“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Pristatydami kredito unijų sektoriaus dalyviams esminius nuo kitų metų įsigaliosiančius reguliavimo principus, Lietuvos banko atstovai taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo kitų metų sausio 1 d. skaičiuojant kapitalo pakankamumą nebus įtraukiami netvariais laikomi papildomi pajai, išleisti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgęs į kredito unijų sektoriaus situaciją po atlikto turto kokybės vertinimo ir įvertinęs galutinius sektoriaus rezultatus, Lietuvos bankas paskelbs ir taikytiną pradinį tvaraus kapitalo rodiklį.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 73 kredito unijos, iš kurių 58 yra Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) narės, o 61 priklauso LKU kredito unijų grupei. Kredito unijų sektorius užima svarbią Lietuvos finansų sektoriaus dalį, nors sudaro tik kiek daugiau nei 2 proc. visos šalies finansų rinkos. Kooperatiniais pagrindais veikiančios kredito įstaigos vienija apie 160 tūkst. narių ir mažesniuose šalies regionuose yra bene vienintelė įstaiga, užtikrinanti finansinių paslaugų prieinamumą.