Priimtas Įstatymas teigiamai paveiktų kredito unijų sektorių

Balandžio 10 d. LR Seime įregistruotas įstatymo projektas, kuriuo siekiama užtikrinti geresnę kredito unijų narių poziciją susigrąžinant pajinius įnašus. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos seniūnas Andrius Palionis ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Valius Ąžuolas siūlo, kad pajiniai įnašai būtų mažinami tik tada jei rezervinis kapitalas nepadengtų balansinėje ataskaitoje įrašytų nuostolių sumos. Įgyvendinus pakeitimus, kredito unijos nariai, susigrąžindami pajinius įnašus, patirtų mažiau nuostolių, ir tuo pačiu būtų stiprinamas kredito unijų konkurencingumas finansų sektoriuje.

„Priimtas Įstatymas teigiamai paveiktų kredito unijų sektorių ir Lietuvos finansų sistemą, būtų sudarytos sąlygos kredito unijų nariams, susigrąžinant pajinius įnašus, patirti mažiau nuostolių. Lietuvoje kredito unijų teikiamos finansinės paslaugos sudarytų svaresnę alternatyvą finansinių paslaugų vartotojams renkantis tarp kredito unijų ir kitų finansinių paslaugų teikėjų“, –  sako A. Palionis.

Pagal šiuo metu galiojančias įstatymo nuostatas, atsiskaitant su asmeniu jam grąžinama pajinio įnašo suma yra proporcingai sumažinama, atsižvelgiant į patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas. Siūloma, kad grąžinami pajiniai įnašai būtų proporcingai sumažinami atsižvelgiant ne tik į balansinėje ataskaitoje įrašytas nuostolių sumas, tačiau į bendrą nuostolių ir privalomojo rezervo (arba rezervinio kapitalo) sumą, t. y. pajiniai įnašai būtų mažinami, jei rezervinis kapitalas nepadengtų balansinėje ataskaitoje įrašytų nuostolių sumos.

LSDD frakcijos informacija

Evelina Basevičiūtė

Šaltinis: http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/185821