Pagėgių kredito unija prisijungė prie nacionalinio vaikų piešinių konkurso „Kartu mes galime daugiau!“

Lapkričio 7 d., Pagėgių kredito unija apdovanojo piešinių konkurso „Kartu mes galime daugiau!“ dalyvius. Piešiniai papuošė unijos langus, dalis piešinių buvo iškabinti unijos viduje.

Konkurse dalyvavo 4 mokyklų mokiniai: Pagėgių A. Mackaus gimnazijos, Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos, Natkiškių Z. Petraitienės pagrindinės ir Pagėgių pradinės mokyklos.

Konkurse dalyvavo visų klasių mokiniai. Pagrindiniu prizu - taupykle, buvo apdovanoti geriausius piešinius nupiešę mokiniai iš kiekvienos mokyklos. Kiti vaikai už pastangas buvo apdovanoti kamuoliais, šokoladais.

          

A. Ambrutis su mokytoja. Pagėgių pradinė mokykla                                   E. Merkelio piešinys        

          

E. Merkelis, mok. A. Majoravičienė. Pagėgių pradinė mokykla                  Emilija Raštutytė. Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazija

          

Gražiausi konkurso piešiniai ir dovanos                                                    K. Gudaitytė ir E. Gružaitė, mok. V. Kariniauskienė. Pagėgių A. Mackaus gimnazija

          

K. Gudaitytės piešinys                                                                               Konkurso piešiniai

          

Konkurso piešiniai                                                                                     L. Rukštelytės piešinys

          

Pagėgių pradinės m-os III B klasės mokiniai su auklėtoja R. Rakauskiene     R. Jonelytė. Natkiškių Z. Petraitienės pagridinė mokykla

          

Tomas Antanaitis. Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazija                                Tomo Antanaičio piešinys Nr.1

          

Tomo Antanaičio piešinys                                                                          Vilkyškių J. Bobrovskio g-jos mokiniai su mokytoja A. Šimkaitiene