Kredito unijas reformuoti siūlo pagal Vokietijos patirtį

Asociacija Lietuvos kredito unijos siūlo į naują kredito unijų veiklos modelį įtraukti Vokietijoje išmoktas kooperatinių kredito įstaigų reformos pamokas. Galimos Lietuvos kredito unijų naujo modelio gairės yra pristatomos 63 unijų atstovams regioninėse diskusijose „Kredito unijų reforma: kokį kelią rinktis?“. Regioninių diskusijų ciklą inicijavo Asociacija Lietuvos kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

„Įvertinę pastaraisiais metais susidariusią situaciją, padarėme išvadą, kad unijų sistemą reikia tikslingai ir efektyviai reformuoti. Pastaraisiais mėnesiais detaliai išanalizavome Vokietijoje, kitose užsienio šalyse vykdytas pertvarkas, atlikome galimybių analizę ir sukūrėme naujojo unijų veiklos modelio gaires“, - komentavo Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Pasak jo, reformos, ypač tos, kurias reikia vykdyti operatyviai, kelia jautrias suinteresuotų šalių reakcijas, todėl nutarta organizuoti tikslines diskusijas regionuose, kur kiekvienos iš 63 asociacijai priklausančių unijų atstovai galėtų išgirsti, paklausti bei išsakyti savo nuomonę.

 „Kai prieš 20 metų per Vokietiją nuvilnijo kooperatinių bankų bankrotai, finansų ekspertai atrado kryžminių garantijų sistemą, kurią užtikrino stabilią sistemos veiklą iki šių dienų. Siekiant skaidrios ir stabilios kredito įstaigų veiklos, sukurta stabilizavimo fondo ir blogo banko, kuris sprendžia kilusias problemas, sistema. Manau, turime pasinaudoti Vakarų šalyse jau patikrintomis reformomis, o ne kurti dviratį iš naujo“, - kalbėjo Ramūnas Stonkus.                                                  

Kadangi kredito įstaigų priežiūrą šalyje vykdo Lietuvos bankas, į diskusijas buvo pakviesti centrinio banko atstovai, kurie turi galimybę išsakyti savo pastebėjimus dėl unijų veiklos šalyje, pristatyti savo naujo modelio siūlymus.

Pirmojo regioninio susitikimo metu Asociacijos Lietuvos kredito unijos nariai nustebo sužinoję apie Lietuvos banko norą sudaryti sąlygas kurtis daugiau centrinių kredito unijų. Daugeliui neįprastai nuskambėjo centrinio banko siūlymas unijoms privalomai pasirinkti vieną centrinę kredito uniją su be galo apsunkinta galimybe vėliau pakeisti į kitą. 

„Su daugeliu Lietuvos banko išsakytų siūlymų, kaip visuotinio kredito unijų turto vertinimas, tvarus kapitalo formavimas, sustiprintas vidaus kontrolės mechanizmas, stabilizacijos fondo veikimas, mes sutinkame. Tačiau siūlymas kredito unijų sistemą stiprinti skaldant ją į skirtingus smulkius darinius kelia daug abejonių.“ - teigia R. Stonkus.

Asociacija Lietuvos kredito unijos, įvertinusi 63 unijų atstovų poziciją dėl siūlomo naujojo modelio gairių, išvadas pateikė Seime sudarytai darbo grupei dėl kredito unijų sektoriaus struktūrinės reformos.

Asociacija vienija 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų ir 140 tūkst. kredito unijų narių. ALKU telkia narius, atstovauja jų teisėms ir vysto kooperatinės bankininkystės galimybes. Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Kredito  unijas valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.