Ir toliau auga kredito unijų turtas, sėkmingai ruošiamasi reformai

Trečiąjį šių metų ketvirtį toliau augo kredito unijų turtas ir paskolų portfelis. Kredito unijos aktyviai rengėsi nuo kitų metų įsigaliosiantiems pokyčiams, skelbiama Lietuvos banko pranešime. 

„Matome didėjantį sujudimą, susijusį su šio sektoriaus reforma: kredito unijos stiprina kapitalą, priėmusios sprendimus, kreipiasi į Lietuvos banką dėl sutikimo persitvarkyti į specializuotą banką ar reorganizuotis, prisijungiant prie kitų kredito unijų“, – sako Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Trečiąjį šių metų ketvirtį kredito unijų turtas išaugo 4 proc. ir sudarė 666,4 mln. Eur, arba 2,5 proc. bankų sistemos turto. Šį pokytį lėmė neterminuotųjų indėlių augimas žemdirbius vienijančiose kredito unijose, jų nariams pradėjus gauti lėšas už parduotą žemės ūkio produkciją.

Kredito unijų suteiktos paskolos aptariamą laikotarpį padidėjo 6,8 proc. (nuo metų pradžios – 19,5 %) ir 2017 m. spalio 1 d. sudarė 405 mln. Eur, arba daugiau nei 60 proc. kredito unijų turto.

Kredito unijų pajinis kapitalas 2017 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 57,4 mln. Eur. Pusę jo (28,7 mln. Eur) sudarė tvarūs pajai, kuriais dengiami kredito unijos patirti nuostoliai.

2017 m. spalio 1 d. kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 17,12 proc. (normatyvas – 13 %), likvidumo rodiklis – 42,88 proc. (minimalus reikalaujamas – 30 %).

Šiuo metu Lietuvoje veikia 68 kredito unijos, vienijančios apie 160 tūkst. narių. Asociacijai Lietuvos kredito unijos (ALKU) priklauso 45 kredito unijos.