Asociacija Lietuvos kredito unijos dalyvaus tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi...2021“

ALKU drauge su LCKU atstovaudama LKU kredito unijų grupę, ketina dalyvauti
kasmetinėje parodoje „Ką pasėsi...2021“.


Parodos dalyvius kviesime net tik susipažinti su kredito unijų veikla, teikiamomis
paslaugomis, bet ir nusifotografuoti profesionaliu fotoaparatu, dalyvauti
žaidime. Personalizuotų nuotraukų archyvas svečius džiugins ir LKU Facebook
paskyroje.


Tikimės, kad COVID-19 nesutrukdys ir susitiksime parodoje!


Parodos vieta: Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija.


Parodos data: rugsėjo 23 – 25 d.