Svečiai iš Rytų siekia perimti Lietuvos kredito unijų patirtį

Paskutiniosiomis liepos dienomis LR Seime Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) susodino prie apskirto stalo kredito kooperatyvų bei valstybinių institucijų atstovus iš Rusijos, Ukrainos, Kirgizijos bei Lietuvos.  ALKU iniciatyva įvyko diskusija „Tarptautinė kooperatinio judėjimo patirtis ir nauji iššūkiai“, kurios tikslas buvo pristatyti Lietuvos kredito unijų sektorių ir pasidalinti patirtimi. 

Lietuva turi kuo didžiuotis

Tarptautinę apskrito stalo diskusiją iniciavusios ir organizavusios  ALKU Valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus tardamas įžanginį žodį pabrėžė, kad nepaisant pastarojo meto iššūkių, tenkančių kredito unijų sektoriui Lietuvoje, pasidžiaugti ir pasidalinti turime daug  kuo.

„Lietuvoje veikia palankus kredito unijoms įstatymas, įkurta ir sėkmingai dirba centrinė kredito unija, vienijanti 63 kredito unijas, indėliai yra draudžiami Valstybės. Galime pasigirti ir plačiu finansinių paslaugų spektru: mūsų nariai naudojasi mokėjimo kortelėmis, internetinės bankininkystės paslaugomis, gali apmokėti Lietuvoje galiojančius mokesčius. Kredito unijos aktyvai dalyvauja kredituojant smulkų ir pradedantį verslą, administruoja ES fondų pinigus“ – vardino R. Stonkus.

Diskusijoje dalyvavęs ir palaikymą šalies kredito unijoms išreiškęs LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas, ypatingai akcentavo kredito unijų sektoriaus svarbą.

„Lietuvoje konkurencijos tarp bankų nėra, todėl kredito unijos yra labai svarbus žaidėjas šalies finansų rinkoje ir puiki alternatyva, ypač kai kalbame apie SVV kreditavimą. Tikiu, kad šis sektorius turi ateitį“, - sakė B. Bradauskas.

Šalis skiria dešimtmetis

Diskusijos metu svečiai iš Rytų ypatingai domėjosi Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) veikla, kurią pristatė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

„Šių šalių kredito unijų sektorius, galima sakyti, bene dešimtmečiu atsilieka nuo Lietuvos, tad svečiai ypatingai domėjosi kredito unijų centralizacija. Daugelis planuoja panašias kaip LCKU organizacijas steigti ir pas save“, - pasakojo  R. Stonkus.

Pasak R.Stonkaus, Rusijoje šiuo metu yra apie 10 skirtingų, unijas vienijančių ir jų veiklą prižiūrinčių asociacijų. Kiekviena jų veikia pagal atskirą modelį, kol kas  nėra ir vieningos valstybinės priežiūros.

 „Rusijos mikrofinansų centro, kuriam patikėta šio sektoriaus tolimesnio  vystymosi reglamentavimas, direktorė Jelena Sergejevna ypatingai domėjosi LCKU veiklos principai. Rusai jau pamatė, kad toks chaosas, kai nėra centralizuoto organo,  sukelia begalę problemų, trukdančių sektoriaus veiklai ir plėtrai“, - pasakojo ALKU valdybos pirmininkas.

Pasak R. Stonkaus, Ukrainoje sektorius pažengęs kiek toliau. Čia jau matomos pirmosios centralizuotos, kooperatyvus vienijančios, organizacijos užuomazgos, todėl ukrainiečiams aktualiau buvo  kooperatyvų saviriaguliacijos mechanizmas organizacijos viduje: LCKU reglamentai ir procedūros, vykdomi  unijų kreditorių vertinimai, patikros, stabilizacijos fondo veikla ir kt.

Kirgizijoje kol kas kredito kooperatyvų sektorius išvis dar tik kūrimosi stadijoje. Planuojama, kaip beje ir Rusijoje bei Ukrainoje, sukurti teisinę bazę bei šių kooperatyvų Valstybinę priežiūrą. Visos trys šalys savo kuriamose kreditų kooperatyvų sistemose pagrindinį vaidmenį numato analogiškai organizacijai kaip LCKU.

„Beje, visų  trijų valstybių atstovai ypatingai domėjosi Indėlių draudimo fondu. Nei vienoje jų iki šiol indėliai nėra draudžiami“, - sakė R. Stonkus.

Lietuva – pereinamajame laikotarpyje

Pristatymas Lietuvos kredito unijų sektorių, R. Stonkus ypatingą dėmesį skyrė darbui su valstybinėmis institucijomis, lobizmui. Bei akcentavo pagrindinį sektoriaus stiprybės garantą – vienybę bei sutarimą.

„Mūsų, kredito unijų, interesai ne visada sutampa su politikų ar kitų valdžios institucijų interesais. Lobizmas – ilgas procesas, siekiant kompromiso tarp visų suinteresuotų pusių. Be to, tikintis maksimalaus rezultato, būtina būti vieningiems ir aiškiai žinoti, ko siekiame, nesiblaškyti ir vengti kalbėti dešimčia balsu“, - dalinosi patirtimi R. Stonkus.

R. Stonkaus teigimu, šiuo metu Lietuvos kredito unijų sektorius išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Vertindamas tiek paties sektoriaus vystymąsi ir kylančias rizikas, tiek Valstybinio reguliavimo pokyčius, ALKU valdybos pirmininkas teigė: „Šiuo metu sektorius išgyvena virsmo periodą – arba mes sustiprėsime ir plėsime turime rinką, arba šie sunkumai mus palauš ir liksime finansų rinkos paraštėse“.

R.Stonkaus teigimu, LR Seimas šiai apskrito stalo diskusijai irgi pasirinktas ne atsitiktinai. „Pavasarį Lietuvos banko ir Finansų ministerijos inicijuotos kredito unijų įstatymo pataisos iki šiol kelia daug diskusijų. Sieksime pristatyti Vakarų Europos patirtį ir tuo pačiu stiprinti mūsų pozicijas, derėtis dėl geriausių įmanomų sąlygų rinkoje“, - sakė R.Stonkus.

ALKU, aktyvus tarptautinio kooperatinio judėjimo dalyvis,  kasmet organizuoja tarptautines konferencijas bei susitikimus. Pernai Lietuvoje ALKU iniciatyva vyko tarptautinė konferencija, skirta tarptautiniams kooperatyvų metams, kurioje dalyvavo svečiai iš Italijos kooperatinio judėjimo.