Jurbarko kredito unija paminėjo veiklos 20-metį

Jurbarko kredito unija paminėjo veiklos 20-metį

Gera augti ir dirbti kartu. Šie žodžiai ne kartą ištarti ketvirtadienį, rugsėjo 23 d., buvusioje Jurbarko cerkvėje, kur šventinėje aplinkoje tarp gausiai susirinkusių draugų, bendraminčių Jurbarko kredito unija paminėjo savo veiklos 20-metį. „Šiandien susirinkome pasidžiaugti pasiekimais bei vieni kitais šiuo sunkiu laikmečiu“, – savo kalbą pradėjo JKU administracijos vadovė Nijolė Petraitienė, padėkojusi visiems, kurie prisidėjo prie unijos idėjos puoselėjimo bei sėkmės. JKU nueitas kelias ir pasiekimai – įspūdingi.

Nuo 60 narių prieš 20 metų iki 4800, iš kurių vien verslo atstovų – 125. Nuo pradinio 15 tūkst. Lt pajinio kapitalo iki unijos aktyvų, dabar siekiančių 23 mln. Eur, 20 mln. Eur indėlių. Jurbarko kredito unija daugeliu rodiklių lygiuojasi į miestų unijas ir iš 45 unijų patenka į dešimtuką. „Todėl verta didžiuotis kolektyvu ir dvidešimtmečio proga jiems nuoširdžiai padėkoti“, – pasidžiaugė N. Petraitienė, pati įteikdama padėkos raštus ištikimiausioms JKU darbuotojoms, kurios šiai darbovietei atidavusios po 11, 13, 16 ar net 17 metų.

N. Petraitienė priminė 2001-uosius, kuomet būrelis steigėjų nutarė, kad unija Jurbarke reikalinga ir imasi veiklos. Po 5 mėnesių unija įsteigta ir rugpjūčio 2 dieną atveria duris pirmiesiems nariams, kurių tuo metu jau buvo 60. Sukauptas pajinis kapitalas 15 tūkst. Lt. Prie unijos įkūrimo prisidėjo Antanas Navickas, kuris buvo vadinamas unijos krikštatėviu. Steigimo procese dalyvavo rėmėjai ūkininkai Stanislovas Žilinskas, Stasys Kondrotas, Nijolė Vyturienė. Tarp aktyviausių steigėjų ūkininkų pati N. Petraitienė, Anelė Kriaučiūnienė, Eugenija Petrė Petrylienė, Aušvydas Trumpys , Liuda Kriaučiūnienė, Vilijeta Kringelienė, Vytas Juozas Karalius (a. a.), Daliutė Kondrotienė.

Per tuos 20 metų unija tris kartus keitė patalpas, įsigydama vis naujas erdvesnes, patogesnes. Prieš dvejus metus įsigijo „Luminor“ banko patalpas su visa tuo metu buvusia įranga ir inventoriumi. „Tai kur kas labiau pagerino darbuotojų darbo sąlygas ir narių aptarnavimo kokybę, sustiprino saugumą“, – pasidžiaugė administracijos vadovė, pranešusi, kad valdyba planuose numačiusi po metų kitų atlikti ir pagrindinės salės rekonstrukciją, paverčiant ją šiuolaikiškesne ir labiau pritaikyta darbui konfidencialiomis sąlygomis. Per tuos 20 metų augo ir kolektyvas. Veiklos pradžioje unijoje dirbo dvi darbuotojos, šiandien dirba 17 darbuotojų ir dvi mokinės. JKU administracijos vadovė pasidžiaugė darbuotojais, kurie kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, stažuotėse pasauliniu mastu.

Unija turi septynias nutolusias kasas, kurių didžiausia – Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Klausučiuose ir Seredžiuje. „Kasų išlaikymas yra brangus ir sunkiai atsiperkantis, todėl kviestume minėtų seniūnijų gyventojus aktyviau naudotis siūlomomis paslaugomis“, – paragino N. Petraitienė, priminusi paslaugas, kurias galima gauti šiose kasose. Tai ir kreditinės debetinės kortelių išdavimas, pavedimai, susimokėti komunalinius mokesčius, taupyti, pasiimti grynųjų, susiforminti paskolą įvairiems tikslams ir kt. „Unija nėra aklai siekianti pelno. Ji didžia dalimi atlieka ir socialinį vaidmenį, kuomet kaimuose užsidarinėja mokyklos ir žmogui reikia konsultacijos ar tiesiog paprasto bendravimo“, – patikino N. Petraitienė, dar kartą pasidžiaugusi, kad visus tuos metus buvo „gera augti ir dirbti kartu“. Ne veltui būtent šie žodžiai pasirinkti JKU šūkiu.

Šaltinis: https://www.mlaikas.lt/naujiena/krasto-zinios/jurbarko-kredito-unija-paminejo-veiklos-20-meti?fbclid=IwAR083jENH6zsT8grRP_WPDBSyqi3P2CuCxYr-Y8Z4BwGWNwNqCSI2tX3Q24