ALKU apskritojo stalo diskusijoje sprendė smulkaus ir vidutinio ūkio iššūkius

Asociacija Lietuvos kredito unijos valdybos narys Egidijus Žaltauskas dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje apie smulkaus ir vidutinio ūkio kooperacijos skatinimą. Renginys vyko Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje. Renginį inicijavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro atstovai.

Diskusijos dalyviai nagrinėjo šiuo metu esančias žemės, gyvulininkystės ūkio iššūkius ir galimus sprendimus. Renginyje daugiausiai buvo išskirtos problemos pieno sektoriuje. Asociacijos valdybos narys E. Žaltauskas rekomendavo smulkiems pieno ūkiams kooperuotis ir steigti bendrą kooperatyvą. Tokiu būdu būtų optimizuotos išlaidos ir gaunamos didesnės pajamos. Taip pat vienas iš pasiūlymų į procesą įtraukti bendruomenes ir skatinti kooperaciją pačiose bendruomenėse.  Žemės ūkio viceministras Saulius Cironka apibendrindamas diskusiją rekomendavo išgryninti kooperacijos galimybę ir būti aktyviems sprendžiant smulkaus ir vidutinio ūkio iššūkius.