Vieninga ir centralizuota unijų sistema veiktų stabiliau

Asociacija Lietuvos kredito unijos, vienijanti 36 kredito unijas, įsitikinusi, jog vieningos centralizuotos savireguliacijos institucijos galių sustiprinimas padėtų spręsti tokias problemas, kurios jau kelis mėnesius drebina unijų rinką. 

„Per pastarąjį pusmetį jau trečiai pavieniui veikiančiai unijai atimta veiklos licencija. Tai rodo, jog vien Lietuvos banko, kuris prižiūri tiek bendroje sistemoje, tiek pavieniui veikiančias unijas, pastangų neužtenka iš anksto užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Todėl manome, kad būtina stiprinti centralizuotą savireguliacijos mechanizmą – visas Lietuvoje veikiančias unijas galėtų prižiūrėti ne tik Lietuvos bankas, bet ir savireguliacijos institucija. Sieksime, kad toks dvigubas priežiūros „skydas“ būtų įtvirtintas šiuo metu svarstomuose Kredito unijų įstatymo pakeitimuose“, – teigė asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Pasak R. Stonkaus, centralizuota savireguliacijos institucija, turėdama teisiškai įtvirtintus priežiūros įrankius, galėtų užkirsti kelią galimiems atskirų unijų veiklos pažeidimams.

Pasitraukus „Laikinosios sostinės kreditui“, šiuo metu rinkoje veikia 66 kredito unijos. 36 iš jų priklauso Lietuvos centrinės kredito unijos sistemai. Šios 36 unijos bendrai kaupia stabilizacijos ir likvidumo fondus, kurie padeda palaikyti atskirų kredito unijų veiklos likvidumą, esant poreikiui gali padėti atkurti mokumą.