Susitikimas su Lietuvos kooperatyvų asociacijų vadovais

Praėjusią savaitę ALKU vadovė Daiva Kuršelytė Lietuvos kooperatyvų asociacijų
vadovams pristatė kredito unijų veiklą, paslaugų teikimo ir finansavimo galimybes
tiek kooperatyvams, tiek pavieniams ūkininkams. Išklausyti nusiskundimai dėl
bankuose nuolat sudėtingesnio administravimo proceso finansuojant tam tikrus
projektus. Su asociacijų vadovais diskutuota, kad matoma galimybė
bendradarbiauti finansuojant projektus per kredito unijas. Kalbėta apie galimybę,
kad kooperatyvai ir jų nariai galėtų naudotis kredito unijų teikiamomis
paslaugomis, apsikeista kontaktais.