R. Stonkus: „Kanados „Desjardins“ kredito unijų grupė yra sektinas pavyzdys visoms kredito unijoms pasaulyje“

Kaip dar labiau efektyviai vykdyti veiklą? Kokia kredito unijos nariui geriausia pridėtinė narystės vertė? Šiais ir kitais klausimais diskutavo ir drauge patirtimi dalijosi Lietuvos kredito unijų ir Kanados „Desjardins“ kredito unijų grupės atstovai.

„Desjardins“ kredito unijų grupė įvertinusi konkurencinį finansinių kooperatinių bendrovių pranašumą išsikėlė tikslą – koncertuoti finansų paslaugas, mažinti aptarnavimo vietų skaičių, kuo daugiau paslaugų kelti į internetinę erdvę. Ne vieną šimtą metų veiklą vystanti kredito unijų grupė per paskutinius 5 metus  jau sumažino nuo 1000 iki 300 aptarnavimo vietų. Šiuo metu tokius tikslus išsikeldavo dažniau komerciniai bankai, bet tenka pripažinti – pasaulyje prie to paties sprendimo artėja ir kredito unijos.“, - teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos narys Ramūnas Stonkus.

Pasak R. Stonkaus, LKU kredito unijų grupei taip pat yra pasiūlyta konsolidacija. Pagal skaičiavimus, kai kuriuose Lietuvos regionuose galėtų atsirasti tokių kredito unijų, kurių turtas būtų arti 57 mln. eur. ir kurios savo dydžiu jau galėtų efektyviai konkuruoti su komerciniais bankais. Anot ALKU vadovo, tokia unijų konsolidacija jungimosi būdu šiuo metu yra viena realiausių priemonių Lietuvos unijų ir jų kapitalo stiprėjimui.

Kanadoje taip pat buvo paminėta Lietuvos ir Kanados kredito unijų bendradarbiavimo 20 metų sukaktis. „Desjardins kredito unijų grupės atstovai prieš du dešimtmečius padėjo įsisteigti ir plėtoti veiklą kredito unijoms Lietuvoje. 20 veiklos metų yra ypatingas įvykis tiek mums, tiek jiems, tai buvo puiki proga pasidžiaugti tiek pasiektais rezultatais, tiek padėkoti vieni kitiems už įgytas patirtys, nueitą kelią kartu“.

Kanados kredito unijų grupę darbiniu vizitu lankė Lietuvos  centrinės kredito unijos vadovas Fortunatas Dirginčius, Asociacijos Lietuvos kredito unijos  vadovas Ramūnas Stonkus,  kredito unijos „Tikroji viltis“ vadovų delegacija.

Primename, „Desjardins“ kredito unijų grupė Kanadoje užima per 40 proc. bankinės rinkos, 2014 m. „Bloomberg“ užėmė antrą vietą tarp stipriausių pasaulio bankų. „Desjardins“ teikia visas bankines paslaugas, turi per  7 mln. kredito unijų narių ir klientų, kuriuos aptarnauja 46 tūks. darbuotojų. Didžiausios Kanados kredito unijų grupės „Desjardins“ turtas – 229 mlrd. Kanados dolerių.