LKU kredito unijų grupės judėjimas reprezentuotas Lietuvos kooperatyvų vasaros suvažiavime

Birželio 8 d. vyko Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų vasaros suvažiavimas, kuriame dalyvavo per 400 dalyvių. Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkė Daiva Kuršelytė buvo kviesta tarti sveikinimo žodį, pabendrauti su skirtingų rajonų kooperuotais žemdirbiais bei reprezentuoti LKU kredito unijų judėjimą.

Džiaugiamės, kad socialinių partnerių ratas nuolat didėja, mus kviečia į renginius, kuriuose turime galimybę pristatyti ir reprezentuoti kredito unijų judėjimą. Susitikimuose diskutuojame apie galimybę naudotis rinkoje teikiamomis kredito unijų pigesnėmis paslaugomis bei potencialių klientų (narių) finansavimo poreikį.

Sveikinimo žodį tarė ir Asociacijos Lietuvos kredito unijos administracijos vadovė Daiva Kuršelytė        

Renginyje dalyvavo per 400 dalyvių

                                       

Suvažiavime dalyvavo Seimo nariai, NMA vadovai, ALKU vadovė, žemės ūkio kooperatyvų vadovai bei nariai