Lietuvos kredito unijų vadovai dalyvavo pietų Rusijos kredito unijų forume

Rugsėjo 23-24 d. Rusijoje Anapoje vyko pietų Rusijos kredito unijų forumas. Renginyje dalyvavo Ukrainos bei Lietuvos kredito unijų vadovai. Lietuvos kredito unijas atstovavo ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus, LCKU valdybos narys Ramūnas Džiugas, Rita Latviūnienė kredito unijos "Jonavos žemė" valdybos pirmininkė, Simona Kukytė LCKU produktų grupės vadovė.

Forumo pavadinimas -"Kredito unijos - ant permainų slenksčio"  tiksliai atspindėjo situaciją, kuri aktuali ne tik Rusijos kredito unijoms, bet ir visam pasaulio finansiniam kooperatiniam sektoriui. Rusijos finansų kooperatyvai sprendžia aktualius klausimus susijusius su centrinio finansų centro kūrimu(CKU), todėl Lietuvos patirtis Jiems labai svarbi. Be to Rusijoje keičiasi kredito kooperatyvų įstatymas ir priežiūrą vykdys centrinis bankas(iki šiol tai vykdė asociacijos). Forumo metu skaitytas pranešimas dalyvauta apskrito stalo diskusijose.