Lietuvos kredito unijų, LR Seimo ir Lietuvos banko atstovų delegacija šią savaitę stažuojasi Vokietijoje

Dalyviai susipažįsta su Vokietijos kooperatinių bankų sistema, valdymu, funkcijomis, kooperatinių bankų priežiūra,  auditu, saugumo sistemomis, kapitalo formavimo būdais ir priemonėmis. Stažuotės delegacija aplankys ir kooperatinių bankų mokymo centrą, bei susipažins su jo veiklos praktika.

Stažuotės tikslas susipažinti su užsienio praktika, kaip veikia kredito unijų modelis kitose šalyse.