Įvyko naujai išrinktos ALKU valdybos pirmasis posėdis

Visuotiniame narių susirinkime naujai išrinkta Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdyba gegužės 3 d. susirinko į pirmąjį posėdį Kaune, kur visus svetingai priėmė naujas valdybos narys Rimantas Dapkus.

Bendru valdybos sprendimu posėdyje ALKU valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Ignas Jankauskas, atstovaujantis Kėdainių krašto kredito unijai. Posėdžio metu naujiems valdybos nariams valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus pristatė ALKU vykdomas veiklos sritis, apžvelgė organizacijos struktūrą, supažindino su planuojamomis veiklomis.
Atsinaujinusi ALKU valdyba aptarė prioritetines veiklos kryptis, kurios šuo metu svarbiausios sėkmingai tolimesnei asociacijos veiklai. Siekdama glaudaus bendradarbiavimo, ALKU valdyba nusprendė, kad asociacijos veiklos informacija turi būti dalijimasi ir su LCKU narėmis.

Kitas ALKU valdybos posėdis vyks gegužės 8 d. Telšiuose. Valdybos narius į svečius kviečia ALKU narė - kredito unija „Germanto lobis“.