Asociacija Lietuvos kredito unijos deleguoja savo atstovus į regionų plėtros tarybas

Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) savo veiklą vykdo visoje Lietuvoje nuo
1997 metų ir šiuo metu atstovauja 40 kredito unijų, esančių visose Lietuvos
apskrityse. Kiekvienoje atstovaujamoje kredito unijoje narių yra nuo tūkstančio iki
dešimčių tūkstančių. Tai visus visuomenės sluoksnius ir įvairius verslo atstovus
vienijanti ir atstovaujanti organizacija, savo veikla reikšmingai prisidedanti prie
gyventojams teikiamų finansinių paslaugų teritorinio prieinamumo didinimo ir
geresnio aptarnavimo užtikrinimo, lyginant su bankinio sektoriaus įstaigų
teikiamomis paslaugomis.
Kredito unijos savo veiklą organizuodamos pagal apibrėžtą teritorinį pasiskirstymą,
puikiai išmano vietinės ekonomikos ir socialinės būklės specifiką ir poreikius.
Dalyvaudamos Europos Sąjungos skiriamos Lietuvai finansinės paramos
investicijoms administravimo procese, gerai išmano vietinio verslo galimybes diegti
inovacijas ir įgyvendinti kitus strateginius tikslus, siekiant paskatinti jų
konkurencingumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Ypatingas vaidmuo kreditų unijų
judėjimui tenka skiriant kreditus būsto įsigijimui, ir ypač pastaruoju metu
dalyvaujant Vyriausybės remiamoje jaunimo sugrąžinimo į kaimiškuosius regionus
programoje.
Asociacijos Lietuvos kredito unijos deleguojamų atstovų į regionų plėtros tarybas
vaidmuo ir indėlis būtų itin reikšmingas vykdant kiekvienos apskrities esamos
būklės analizes ir tolimesnio vystymosi strateginį planavimą bei finansinių paskatų
suderintą taikymą tolimesniam vystymuisi užtikrinti.
Atsiliepiant į Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos paskelbtą kvietimą
socialiniams ir ekonominiams partneriams siūlyti savo atstovus į regionų plėtros
tarybas, Asociacija Lietuvos kredito unijos deleguoja savo atstovus į Kauno,
Tauragės, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Telšių ir Vilniaus regionų plėtros
tarybas.