ALKU neeiliniame visuotiniame narių susirinkime išrinkti nauji vadovai

Liepos 3 d. įvyko neeilinis Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime išrinktas naujas valdybos narys - LCKU valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Mindaugas Vijūnas, bei laikinai einantis pareigas valdybos pirmininkas Ignas Jankauskas. Iki šiol ALKU valdybos pirmininko ir administracijos vadovo pareigas ėjo Ramūnas Stonkus, kuris kredito unijų sektoriaus judėjime dirbo daugiau nei 23-ejus metus.

„Dirbamas dėl kredito unijų, visada vadovavausi kooperacijos principais, kurie yra viso mūsų sektoriaus pagrindas. Per 20-ešimt veiklos metų asociacija patyrė visko, tačiau sugebėjo išlikti ori, sąžininga ir vertinama. Iki šiol asociacijos išsakyta nuomonė yra girdima aukščiausių Lietuvos institucijų vadovų. Tikiu, kad geras asociacijos vardas ir toliau bus minimas ne tik mūsų šalies, bet ir užsienio partnerių lūpose, o nauji vadovai išsaugos per tiek metų sukauptą patirtį bei sugebės užtikrinti sėkmingą asociacijos veiklą“, – teigė ilgametis ALKU vadovas Ramūnas Stonkus.      

Asociacija Lietuvos kredito unijos įkurta 1997 m. lapkričio 13 d.

ALKU savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie susiję su Kredito unijų įstatymu, Asociacijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Labdaros ir paramos fondų įstatymu, Įmonių įstatymu bei kitomis įstatymų normomis, taip pat vadovaujasi Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos darbo reglamentu, Asociacijos Lietuvos kredito unijos apskaitos politika, Administracijos darbo reglamentu ir kitais norminiais aktais.

Šiuo metu Asociacijos narėmis yra 36 iš 66 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Asociacija Lietuvos kredito unijos vysto galimybes kooperacijos judėjimo augimui ir vystymuisi nacionaliniu lygiu, o kredito unijos vysto savo veiklą vietiniu lygiu.